ดร. สมพร มณีจันทร์

Chief Financial Officer (C.F.O.)
Amora Hotels & Resorts Group.
Usernamemarneechan
สมาชิกเลขที่25238
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา     ปริญญาตรี การบัญชี

                  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ,

                  ปริญญาโท M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                  ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  D.B.A.

 เริ่มทำงาน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , โรงพยาบาลปิยะเวท , โรงงานอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ฯ  และปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว งานโรงแรม 

                 และเป็นที่ปรึกษาบริษัททำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีและการเงิน , งานบริหารการบุคคล มาโดยตลอด

ปัจจุบัน       สำนักงานบัญชีส่วนตัว,  รับทำบัญชี บริษัท,ห้างร้านและตรวจสอบงบการเงิน ทั่วไป  รับจดทะเบียน ห้างร้าน บริษัท ทั่วไป  

                 ผู้ตรวจสอบบัญชี              

                 C.F.O. Amora Hotels and Resort Group.