อบรม KM ที่วิทยาลัยฯ วันที่ 19-21 ธ.ค.49 จาก อ.jj อ.pizza อ.peawได้รับความรู้มาก ๆ ขอขอบคุณ อ. มากค่ะ