การซื้อกิจการ การควบรวม และการร่วมมือ

การซื้อกิจการ การควบรวม และการร่วมมือ

   ผู้บริหารจะเลือกใช้ยุทธศาสตร์กลุ่มนี้เมื่อ กิจการขาดกุญแจแห่งความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจสำหรับตลาดใดตลาดหนึ่ง ยุทธศาสตร์การร่วมมือในการประกอบธุรกิจมักจะส่งผลต่อการดำเนินงานเกื้อหนุนกันในการขยายฐานทางการตลาด การพัฒนา สินค้าและการบริการ การเพิ่มผลกำไร การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน ทักษะต่างๆ และการรักษาความเป็นอิสระในการประกอบธุรกิจ

    การควบรวมหรือการซื้อกิจการ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการลงทุน และมีความเสี่ยง การเลือกยุทธศาสตร์การควบรวมกิจการ หรือ การซื้อกิจการ จะนำมาใช้เมื่อ

     1. ต้องการให้กิจการอยู่รอด

     2. เมื่อต้องการป้องกันตนเองจากคู่แข่งขันรายอื่น

     3. เมื่อต้องการขยายธุรกิจด้วยการซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการอื่นมาเป็นของตน

     4. เมื่อต้องการ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการ การที่ผู้บริหารเลือกใช้ยุทธศาสตร์นี้มักจะส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการในการจัดการดังนี้

     -   ผลกระทบที่ไม่ชัดเจนต่อกระบวนการในการจัดการ ยุทธศาสตร์จะส่งผลต่อกระบวนการในการทำงานตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งกระบวนการสุดท้าย เช่น การ จัดกระบวนการในการจัดการงานขายใหม่ของกิจการหลังจากมีการควบรวมกิจการ เป็นต้น

      -  ผลกระทบที่ชัดเจนต่อกระบวนการในการจัดการ  ยุทธศาสตร์จะส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เช่นการควบรวมกิจการส่งผลต่อ การลดอัตราคนในการทำงานเป็นต้น

     

        ดังนั้น การจะเลือกยุทธศาสตร์การควบรวมกิจการ การร่วมมือ และการซื้อกิจการนั้นจะต้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนประกอบการระบุถึง ผลดีและผลเสียที่กิจการจะได้รับ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจใดๆ

       โดยสิ่งสำคัญในการเลือกยุทธศาสตร์ในกลุ่มนี้ ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์สัดส่วนของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนของผู้บริหารในการจัดการและจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดที่ชัดเจนเพราะ การควบรวมต่างๆนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้ในภายหลังได้

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์

4848140064

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านกฎหมายธุรกิจ

คำสำคัญ (Tags)#การร่วมกับธุรกิจอื่น#homework12

หมายเลขบันทึก: 69124, เขียน: 24 Dec 2006 @ 16:35 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 13:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)