เป็นแนวคิดที่ได้จากคุณอดิสร  ผู้พิการ ต. หานโพธิ์  (ขณะไปเยี่ยมที่บ้าน)ที่พิการจากอุบติเหตุ จราจร กระดูกคอ แตกร้าว พิการตั้งแต่ คอลงมา ใช้เวลา 1 ปี ถึงจะเริ่มนั่งและใช้แขนได้ ตามปกติ  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเค้าไม่เคยทำให้เค้าอารมณ์เสีย หรือ หงุดหงิดเลย อารมณ์ดี และ คิดเสมอว่าเราต้องอยู่ได้  นอกจากนั้นยังคิดทำอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย เช่นการผลิตอาหารปลา เลี้ยงปลาเอง (ให้ภรรยาเป็นผู้ทำส่วนตัวเองเป็นคนคิดคะ)  ฝากมายังทุกคนที่เกิดปัญหาว่าไม่ต้องท้อ หากเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเราผลพวงที่ตามมา มันเกิดจากการกระทำของเราในอดีต  ที่ได้กระทำไว้ ขอให้ยอมรับ และแก้ไขไปตามเหตุการณ์     แล้วเราๆ เมื่อเกิดอะไรขึ้น อันดับแรกขอโทษคะ ขอโทษอย่างอื่นก่อนใช่หรือไม่  หากไมใช่ยกมือขึ้น