สวนโลก4.jpg    ดอกไม้2.jpg    สวนโลก2.jpg   ดอกไม้1.jpg

                  สวนสวย

       ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้ว  ปีที่ผ่านมาหลายคนคงมีวิถีชีวิตที่พบกับความกังวลใจ  ยุ่งกับงาน เหนื่อยกับปัญหาที่เผชิญ หรือประสบความสำเร็จกับงาน ชีวิตครอบครัว  เป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องประสบกับสิ่งดังที่กล่าวมาข้างต้น บางครั้งรู้สึกเหนื่อยทั้งกาย และใจ แต่ปีหนึ่งก็ผ่านไปเร็วมาก ปีใหม่นี้ผู้เขียนอยากจะเชิญชวนพักผ่อนโดยการสร้างสวนดอกไม้น้อยๆในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านเรา  ผู้เขียนมีสวนดอกไม้เล็กๆ พบว่าความสดชื่นของดอกไม้ช่วยให้เราผ่อนคลายความเหนื่อยลงได้ เมื่อดอกไม้ผลิดอกออกมาจะรู้สึกชื่นใจ มีความสุข คิดว่าหลายท่าน ก็คงใช้วิธีพักผ่อนโดยการปลูกดอกไม้ เช่นกัน

         ผู้เขียนได้ไปชมงานราชพฤกษ์ ที่เชียงใหม่มาแล้ว จึงนำภาพดอกไม้สวยๆ มาฝากเพื่อว่าหลายท่านอาจเกิดไอเดีย ให้กำไรชีวิตโดยการสร้างสวนสวยในบ้านเราถ้าทุกคนในครอบครัวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ นอกจากจะได้สวนสวยแล้วยังได้สร้างสายสัมพันธ์ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้น  สวนสวยในบ้านคงเป็นความภูมิใจของสมาชิกในครอบครัว ต้อนรับปีกุนที่กำลังจะมาถึง...

lสวนโลก3.jpg               สวนโลก5.jpgสวนโลก6.jpg          สวนโลก7.jpg