ธรรมะของคู่สมรส


ชีวิตของคู่สมรส หรือว่าชีวิตของคนที่มาเป็นหุ้นส่วนคู่ชีวิต หรือมาอยู่ด้วยกัน จำต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน  รู้จักข่มจิตข่มใจไว้ได้ ฉลาดทางอารมณ์ เฉียบคมทางปัญญา มีความอดทนอดกลั้นต่อสภาวะอารมณ์ที่เลวร้าย การกระทบ กระทั่งกัน การเข้าใจผิดกัน และประการสุดท้าย สามารถให้อภัย กันได้ ไม่สุดโต่งจนเกินไป สิ่งนี้แหละจะทำให้สถาบันครอบครัว มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป ดังคำว่า “ถือไม้เท้ายอดทอง ไม้กระบองยอดเพชร” นั้นเอง

พูดคุยกันเบา ๆ 

เรื่อง ธรรมะของคู่สมรส

ดร.ถวิล อรัญเวศ

        ธรรมะของคู่สมรส ผู้ที่เป็นฆราวาส หรือผู้ครองเรือนเรียกว่า ฆราวาสธรรม มี 4 ประการ ประกอบด้วย

1. สัจจะ 

  ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจต่อกัน ผู้ที่มีสัจจะนั้นจะเป็นหลักประกันกันแห่งเกียรติยศ เกียรติคุณ ว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ไว้ใจได้ของทุกคน ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “ซื่อกินไม่หมด 

คดกินไม่นาน” กินได้ตลอดไป คบได้ตลอดไป

2. ทมะ 

   การรู้จักข่มจิตข่มใจเอาไว้ได้ สามารถควบคุมจิตใจด้วยการใช้สติปัญญา สุขุมเยือกเย็น ฉลาดทางอารมณ์ เฉียบคมทางปัญญาจะทำให้ชีวิตคู่สมรัก คู่สมรส มีแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า ประสบหรือพบแต่ความเจริญ พบแต่ความสำเร็จ ทำอะไรจะเกิดความผิดพลาดได้น้อยมาก ดังคำว่า ฝืนใจจะได้กำไร ตามใจ 

จะชาดทุน

 

3. ขันติ 

   ความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรค ความยากลำบาก

ในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว การกระทบกระทั่งกันบางครั้ง บางโอกาส อาจทำให้ผิดใจกัน ไม่เข้าใจกันได้ ก็ใช้

ความอดทนต่อความเจ็บปวด อดทนต่อความโกรธ

ความผูกอาฆาตพยาบาทของคนในครอบครัว ตลอดทั้งคนข้างเคียงได้ อดทนต่ออำนาจกิเลสฝ่ายต่ำต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ความสวยความงามอาจจะเป็นเครื่องล่อใจให้จิตใจแปรผัน แปรเปลี่ยนได้ เป็นต้น ผู้ที่มีขันตินั้นจะเป็นหลักประกันฐานะทางสังคมได้อย่างดี และจะเป็นผู้ที่มีความอดทนไม่เกิดความท้อแท้โดยง่าย และความอดทนนี้ จะเป็นบันไดขั้นต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

 

4. จาคะ       

     ความเสียสละ ให้อภัยแก่กันได้ การรู้จักให้อภัยกันของ

คู่สมรักคู่สมรสนั้น เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะแต่ละคน อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บางครั้ง บางโอกาส คงไม่มีใครจะสมบูรณ์

ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ย่อมจะมีผิดพลาดบ้าง เป็นธรรมดา ซึ่งข้อผิดพลาดนั้น ก็ยอมรับได้ ก็ให้อภัยกัน คิดเสียว่า บุญคุณต้องตอบแทน แค้นต้องให้อภัย นี้แหละจะทำให้ชีวิตคู่สมรักคู่สมรสแข็งแกร่ง มั่นคงเป็นปึกแผ่นตลอดไป

     สรุปแล้ว ชีวิตของคู่สมรส หรือว่าชีวิตของคนที่มาเป็นหุ้นส่วนคู่ชีวิต หรือมาอยู่ด้วยกัน จำต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน  รู้จักข่มจิตข่มใจไว้ได้ ฉลาดทางอารมณ์ เฉียบคมทางปัญญา

มีความอดทนอดกลั้นต่อสภาวะอารมณ์ที่เลวร้าย การกระทบ

กระทั่งกัน การเข้าใจผิดกัน และประการสุดท้าย สามารถให้อภัย

กันได้ ไม่สุดโต่งจนเกินไป สิ่งนี้แหละจะทำให้สถาบันครอบครัว

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป ดังคำว่า “ถือไม้เท้ายอดทอง

ไม้กระบองยอดเพชร” นั้นเอง

------------------

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 691024เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2021 02:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2021 02:21 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)

อยู่ด้วยกันแบบให้อิสระต่อกัน ในขอบเขตที่สมควร อันนี้สำคัญค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี