การขับขี่รถอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์  ได้รับเชิญ จาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา ให้เป็นวิทยากร หัวข้อ “ การขับขี่รถอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย ” และร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย  ในโครงการเสริมสร้าง “ ตำบลขับขี่ปลอดภัย “ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)