ชีวิตที่พอเพียง ๓๙๐๖. พระปัญญาชนภาคประชาสังคม ... สังฆานุภาพ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  การประชุมกลุ่มสามพรานมีพระ ๕ รูปมานำเสนอเรื่อง บทบาทและกลไกสงฆ์ กับการพัฒนาสุขภาวะ    นำโดยพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ. ๗) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม   และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มจร.    ช่วยให้ผมเขียนบันทึกนี้ 

 เป็นตัวอย่างที่พระรวมตัวกันทำงานในแนวราบ (ภาคประชาสังคม)   ประสานกับกลไกในแนวดิ่งของวงการสงฆ์ของประเทศ    อาศัยความเพียรอดทนและร่วมมือสิบทิศ    พระหนุ่มๆ ที่มีความสามารถสูงเหล่านี้จึงสามารถทำงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างน่าชื่นชม   

เมื่อเข้ามาร่วมกับกลไกด้านการพัฒนาสุขภาวะ สนับสนุนโดย สสส., สปสช., สช.   ก็เกิดการทำงานอย่างมีนวัตกรรม    เกิด platform พระสงฆ์เพื่อสังคม    ในลักษณะที่ใช้ social platform เป็นหลัก    เอาแก่นธรรมเข้ามาใช้ทำงานในรูปแบบที่ฆราวาสคุ้นเคย    ไม่เอาพิธีกรรมทางศาสนาเป็น platform ในการทำงาน    ผมถือเป็น innovation platform ของพระสงฆ์ในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อสังคม    น่าชื่นชมยิ่งนัก    ยิ่งได้เห็นว่า พระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมให้การสนับสนุน ก็ยิ่งเห็นทางสว่างของบ้านเมืองและพระศาสนา   

ศ. นพ. ประเวศ วะสี ให้คาถา สำหรับเป็นยุทธศาสตร์ในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคม ว่า ให้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่    โดยไม่รื้อของเก่า    ซึ่งพระเหล่านี้ยึดถือมาโดยตลอด    ช่วยให้ไม่ต้องทำศึกอนุรักษ์นิยมฝ่ายหนึ่ง กับพวกหัวก้าวหน้าอีกฝ่ายหนึ่ง     โดยฟังจากการนำเสนอในที่ประชุม พระเถระผู้ใหญ่ท่านก็อยากเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เหมาะสมต่อยุคสมัยยิ่งขึ้น  ของวงการพระพุทธศาสนา  

การดึงพระสงฆ์มาทำงานด้านสุขภาวะริเริ่มโดย สช.    โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕    มีฉันทามติ เรื่อง พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ: ให้จัดทำแผนฯวัดส่งเสริมสุขภาพ, สนับสนุนระบบบริการฯพระสงฆ์, การถวายอาหารพระ, พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองและสร้างสุขภาวะชุมชน    เปิดช่องให้วงการสุขภาพได้ร่วมมือกับวงการสงฆ์ ทำงานเพื่อสุขภาวะของคนในสังคมไทย และของพระสงฆ์

ต่อมา ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาเถรสมาคมรับทราบ และประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประกาศ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นการเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นทางการของวงการสุขภาพ กับวงการสงฆ์ของประเทศ    เปิดช่องให้พระปัญญาชนนักพัฒนาได้ทำงานภายใต้กรอบพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  

กิจการของคณะสงฆ์กำหนดไว้ ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านการปกครอง  (๒) ด้านศาสนศึกษา  (๓) ด้านเผยแผ่  (๔) ด้านสาธารณูปการ  (๕) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ทีมงานพระสงฆ์เพื่อสังคมเหล่านี้ ตีความเข้าไปทำงานในแนวราบ เสริมโครงสร้างงานแนวดิ่งได้อย่างเนียน    ตัวอย่างเช่น ทำงานโครงการเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก    เครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำหมู่บ้านรักษาศีล ๕   เครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา    

ศ. ดร. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ได้สรุปกิจกรรมของเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อสังคมไว้ดังต่อไปนี้

 จะมีการจัด “เวทีสามพรานพระ” ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ    เป็นประจำทุกเดือน    เพื่อให้พระนักพัฒนาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่กันและกัน

วิจารณ์ พานิช

๖ ก.พ. ๖๔


หมายเลขบันทึก: 689358เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2021 12:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มีนาคม 2021 12:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี