อวยพรวันอังคาร

วันอังคาร สราญสุข ทุกสถาน
มิแผ้วพาน อันตราย กรายกล้ำ
ให้โชคดี มีสุข ทุกการกระทำ
บุญน้อมนำ สิ่งดี ที่ท่านเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิงบ้านและชานเรือนความเห็น (0)