ชีวิตที่พอเพียง ๓๘๙๗. PMAC 2021 : 1. เยี่ยมชมกิจการสู้โควิด แบบเสมือน


Prince Mahidol Award Conference 2021 หัวข้อ COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World   จัดแบบแปลกใหม่คือเป็นการประชุมแบบ virtual ทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ด้วย Webinars เป็นตอนๆ รวม ๒๑ ตอน

การประชุมใหญ่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔  ด้วย Field Trips    พาไปเยี่ยมชมการต่อสู้โควิด วันละแห่ง รวม ๔ แห่ง    คือวันที่ ๒๕  ไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล ชมบทบาทของฝ่ายวิชาการ     วันที่ ๒๖ ไปที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา  ชมการจัดการชายแดน     วันที่ ๒๗ ไปที่จังหวัดน่าน  ชมการดำเนินการของจังหวัดห่างไกล ที่มีความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเยี่ยม    และวันที่  ๒๘ ไปที่จังหวัดภูเก็ต    ชมการดำเนินการของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

    เข้าไปอ่านรายละเอียด รวมทั้ง download “companion book” สำหรับ field trip ได้ที่ (๑)    

แต่ละรายการมีเวลา ๑ ชั่วโมงครึ่ง    โดยมีช่วงครึ่งเวลาหลังให้ผู้ฟังตั้งคำถาม เพื่อให้วิทยากรตอบ    ผมเสียดายที่ไม่มีคำถามว่า  ข้อเรียนรู้จากการดำเนินการการระบาดรอบแรก   เอามาใช้ในการดำเนินการรอบสองอย่างไรบ้าง     และจากประสบการณ์จนถึงปัจจุบัน    หากย้อนกลับไปแก้มาตรการใหม่ได้    ส่วนไหนจะทำต่าง    

ในภาพรวม เราได้เห็นมาตรการของไทยที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย    ได้รับรู้ความตื่นตระหนกในชุมชน    ได้เห็นคุณค่าของระบบคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้า  ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง    การเตรียมความพร้อมด้านระบาดวิทยาไว้ล่วงหน้ากว่าสิบปี    และความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี อสม.  

แน่นอนว่า เรามีจุดอ่อนมากมายหลายจุด    แต่ไม่ใช่ประเด็นของการเรียนรู้

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ม.ค. ๖๔


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)