ถอดบทเรียน: การเลื่อนระดับของพยาบาล รพ ศรีนครินทร์


การเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นของพยาบาล


ดิฉันมีโอกาสเข้าไปเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้น ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือน ตุลาคม  2557- ตุลาคม 2561 มีหน้าที่

 • พิจารณาหาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานของบุคลากร 
 • ในปี 2559 มีการร่างระเบียบการทำผลงานทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • ปี 2560 จนได้ระเบียบ กบม ฉบับที่ 10/2560 ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และ ระเบียบ กบม ฉบบับที่ 11/2560 ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประกาศใช้ 28 พฤศจิกายน 2560 

ระหว่างรอการประกาศกรอบตำแหน่ง  ปี 2560

 • รองฯHR คุณพนอ เตชะอธิก   ได้เป็นผู้นำในการพาน้องเขียนค่างาน จนได้กรอบ 600 กว่ากรอบ 
 • ส่วนดิฉันในฐานะเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ มีการจัดอบรมเพื่อทำคู่มือฯ การวิเคราะห์งาน การสังเคราะห์งาน การทำวิจัย การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล 


ผลงานการเลื่อนระดับมาออกในปลายปี 2563- ปี 2564

 • เป็นช่วงเริ่มมีการประกาศผล ผู้ได้เลื่อนระดับ ในสมัย คุณนิภาพรรณ ฤิทธิรอด เป็นรองพัฒนาวิชาชีพ 
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คือ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ 
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คุณรุ่งทิวา ชอบชื่น คุณสุภาพ อิ่มอ้วน และคุณพรนิภา หาญละคร


กระบวนการทำงาน

 • ผู้บริหารงานพยาบาลทุกระดับ เอื้อให้บุคลากรได้พัฒนาหน้างาน สามารถทำผลงานได้ 
 • กรรมการพัฒนาวิชาชีพเป็นพี่เลี้ยงคอยชี้ ช่วย เชื่อม บุคลากรทุกคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคในทุกด้าน ต้องตบมือให้เลยค่ะ ถึงแม้กรรมการฯหลายคนต้องทำผลงานควบคู่กันไปด้วยก็ตาม ยังต้องกลั่นกรองผลงานของน้องๆ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
 • คณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ได้รับมอบหมายให้กลั่นกรองก่อนส่งคณะแพทยศาสตร์
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการทำผลงานให้แต่ละระดับ  
 • บุคลากรของเรามุ่งมั่นตั้งใจ กัดไม่ปล่อย ทุกคนทำงานประจำได้ดี มีฐานข้อมูลตัวชี้วัด มีคู่มือการพยาบาล มีมาตรฐานการทำงานและแนวปฏิบัติการพยาบาล โดยมีผู้บริหาร คือ หัวหน้าตึก ผู้ตรวจการคอยนิเทศ ชี้แนะ มอบหมายงานอย่างเป็นระบบ ทำให้บุคลากรของเรามีการดูแลกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มอาการที่ต้องรับผิดชอบ มีการติดตามผลลัพธ์ทางการพยาบาล หรือ ตัวชี้วัด มีการพัฒนาโครงการในหอผู้ป่วย ทั้งทำคู่มือการพยาบาล คู่มือสำหรับผู้ป่วย มีการพัฒนแนวปฏิบัติทางการพยาบาล มีการนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
 • คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพฯ มีการจัดอบรม วิจัย วิเคราะห์ คู่มือพยาบาล คู่มือปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง


ผลลัพธ์

  • ผลจากการทำงาน ทำให้ ทุกคนเกิด สปก สุข ปัญญาและก้าวหน้า


สรุป

 • ในฐานะที่ทีมได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ ก็เหมือนการปลูกพืชให้เจริญ พื้นที่ในการปลูกต้องเหมาะสม มีเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีปุ๋ยดี ทำให้ต้นไม้เติบใหญ่ ต่อไปเราจะได้เก็บผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ลูกค้าพึงพอใจในการซื้อบริการค่ะ


บทเรียนแห่งความสำเร็จ

 1. ผู้บริหารทุกระดับเอื้อให้บุคลากรมีผลงาน โดยมอบหมายงาน นิเทศงานอย่างเป็นระบบ จัดระบบบริการพยาบาลให้ชัดเจน
 2. มีพี่เลี้ยงคอยดูแล ชี้แนะ ช่วยเหลือทุกขั้นตอน เชื่อมต่อกับผู้รู้ เชียร์ให้ทำและให้กำลังใจ  
 3. มีคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
 4. มีการพัฒนาการทำงานโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเป็นฐาน
 5. ผู้ที่ส่งผลงานและผลงานผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่ เอกสารหมายเลข 4 จะต้องสอดคล้องกับการประเมินค่างาน และผลงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละระดับ


ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 • ในแต่ละแผนกฯหากมีพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ กัดไม่ปล่อย จะทำให้การทำผลงานเลื่อนระดับง่ายขึ้น
 • การทำวิจัยดูเหมือนจะยาก หากเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่แรก การดำเนินการจนสำเร็จ งานตีพิมพ์จะไม่มีปัญหา 
 • ควรจัดคลินิกวิจัย คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบ ต้อง pro- active จัดตารางให้กับคนที่จะทำผลงานเข้าคลินิก มาคุยกันเพื่อหา research question เหลาคำถาม เขียนโครงร่าง ขอจริยธรรม ดำเนินการวิจัย  ควรจัดให้ทุกเดือนๆละครั้งในแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มที่มีเรื่องคล้ายกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแต่ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน 
 • คณะกรรมการฯต้องทำงานเชิงรุก พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรแต่ละระดับ
 • คณะกรรมการฯสามารถเชิญพยาบาลที่เกษียณ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง (การดูแลผู้ป่วยและการทำวิจัย) มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือดูแลบุคลากรได้

..........................
แก้ว

7-02-2564

หมายเลขบันทึก: 688778เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2021 09:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2021 05:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ประกศผลทุกตำแหน่ง ของคณะแพทยศาสตร์ มข รอบสอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท