คุณภาพการศึกษาไทย


ข่าวธนาคารโลกเตือนไทยให้ลงทุนด้านการศึกษาให้ถูกต้อง และให้มีความเสมอภาค (๑)    อ้างอิงผลงานวิจัยชิ้นใหม่ (๒)   ที่บอกว่า คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำลงไปเรื่อยๆ    กว่าครึ่งของเด็กอายุ ๑๕ มีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ   

ที่จริงสภาพนี้ เรารู้มาหลายปี    แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้สะดุ้งสะเทือน ไม่รู้สึกรับผิดชอบ    และไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง    concerned citizen เข้าไปช่วยกันมากมาย   จนมีคนบอกว่า ระบบการศึกษาไทยเป็นพื้นที่ที่คับคั่งไปด้วยผู้หวังดี (ผมเป็นคนหนึ่งในนั้น) มากกว่าประเทศใดๆ    แต่ทำอะไรได้ไม่มาก    เพราะระบบมันแข็งตัว ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง    รัฐมนตรีกี่คนๆ เข้าไปแล้วถูกระบบกลืน ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานได้เลย    

ยิ่งนับวัน คนไทยที่พอมีเงิน ก็จะให้ลูกไปเรียนในโรงเรียนเอกชน    เพราะเขาเห็นว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการคุณภาพต่ำ    สภาพเช่นนี้บ่อนทำลายอนาคตของประเทศแค่ไหน ผู้มีอำนาจไม่ตระหนัก หรือตระหนักแต่ไม่ทำอะไรจริงจัง     

โปรดอ่านรายงานของธนาคารโลกนะครับ    จะเห็นว่า เราใช้เงินภาษีราษฎรอย่างสูญเปล่าไปแค่ไหนด้านการศึกษา    และที่ร้ายมากคือเป็นการซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในสังคม    และเป็นการวางรากฐานพลเมืองคุณภาพต่ำ 

วิจารณ์ พานิช

๘ ม.ค. ๖๔


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)