ถ้าใครย้อนกลับไปอ่านบันทึกเก่าๆ ตอนเริ่มใช้ GotoKnow ใหม่ๆ อาจจะพบว่าบันทึกของท่านที่เคยใส่รูปภาพไว้ ไม่โชว์รูปภาพ ดิฉันพบปัญหานี้ในบันทึกเก่าของดิฉันเช่นกัน เมื่อมีเวลากลับไปตรวจดูก็พบว่าส่วนที่ insert ภาพมี Image URL ไม่ถูกต้อง (อาจเป็นเพราะมีการตั้ง code ตอนย้ายระบบ) เราก็เพียงเข้าไปค้นภาพเดิมในไฟล์อัลบั้ม copy URL มา paste ใหม่ บันทึกของเราก็จะสมบูรณ์ดังเดิม ค่อยๆ ทำไปวันละ ๒-๓ บันทึกอีกไม่นานก็คงเสร็จหมด เป็นการช่วยลดงานให้อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และอาจารย์ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ด้วย ท่านจะได้เอาเวลาไปใช้พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

อีกประการหนึ่ง ไหนๆ ก็เข้ามาแก้ไขบันทึกแล้ว ก็ช่วยกันติดป้ายให้กับบันทึกเสียด้วย เวลาคนอื่นเข้ามาค้นความรู้จะได้หาเจอ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙