ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนสตูลวิทยา


กิจกรรม Active learning สำหรับนักเรียน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้เขียนเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดค่ายภาษาอังกฤษให้โรงเรียนสตูลวิทยา เนื่องจากลูกศิษย์สมัยที่อยู่ที่ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ย้ายจากหาดใหญ่มาอยู่ที่ โรงเรียนสตูลวิทยา คนตัวเล็กในภาพ 555 สมัยก่อนตัวเล็กกว่านี้มาก

กิจกรรมภาษาอังกฤษที่เริ่มทำคือกิจกรรมการฟัง และการพูดให้นักเรียนได้ฝึกและทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมชั้น  นักเรียนตั้งใจเรียนมากถึงแม้นว่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนนี้มีชาวต่างประเทศด้วย

ผู้เรียนทำกิจกรรมการเขียนและการอ่านต่อเลย  เนื่องจากนักเรียนค่อนข้างสนใจกิจกรรมมากเลยจัดการให้นักเรียนฝึกการเขียน นอกจากนี้ยังมีการจับคู่คำภาษาอังกฤษ   

ผู้เขียนให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับบ้าน แต่เริ่มกิจกรรมโดยให้นักเรียนวิ่งไปวาดภาพ เมื่อได้ภาพแล้วเอามาเขียนบรรยายภาพ ผู้เขียนพบว่านักเรียนเขียนโดยใช้หลักไวยากรณ์ผิดหลายที่ทีเดียว ส่วนมากเป็นเรื่อง agreement of verb and subject และเรื่อง Tense 

เนื่องจากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจึงตั้งใจและอยากทำกิจกรรมตลอดเวลา  นักเรียนได้ฝึกทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร้องเพลง การเล่นเกมภาษาอังกฤษ  สิ่งคำคัญคือความมั่นใจในการฝึกการพูดภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้นักเรียนยังมีทักษะชีวิต การป้องกันตัวเองและทักษะในศตวรรษที่ 21  ( 21 century skills ) คือ 

1.ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving skills) คือการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานออกมา การผลิตผลงานที่มีประโยชน์แก่การทำงาน การประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

2.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills) มีความคิดวิจารณญาณว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีก็ควรทำ สิ่งใดไม่ดีก็ไม่ควรทำ การเชื่อหรือไม่เชื่อในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการทำงาน

3.ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaborative skills) คือมีทักษะและความสามารถร่วมทำงานกับผู้อื่นได้เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม มีการร่วมมือร่วมใจทำงาน เมื่องานสำเร็จก็มีความสุข เป็นทักษะที่เสริมให้มีบทบาทเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สมาชิกทุก ๆคนรู้จักบทบาทของตนเอง

4.ทักษะการสื่อสาร (Communicative skills) มีทักษะการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สามารถสื่อสารได้ตรงและง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพด้วย

5.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing skills) มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ค้นคว้าข้อมูล สามารถค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและผลิตเป็นนวัตกรรมได้

6.ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต (Career and life skills) มีทักษะในอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาในการทำงานและปัญหาชีวิตประจำวัน มีความสุขกับการประกอบอาชีพที่ตนเองชอบ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ ( Cross-cultural skills) มีทักษะในการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกันในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสุขสามารถอยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...

หมายเลขบันทึก: 687774เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2020 14:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ธันวาคม 2020 15:26 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

-สวัสดีครับอาจารย์-ตามมาดูค่าย-ยังมีกิจกรรมต่างๆ น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับ-วันก่อนมีสาวสตูลมาทำกิจกรรมที่บ้านไร่ด้วยครับ-พันกว่ากิโลเมตรกันเลยทีเดียวเชียว 55

สวัสดีปีใหม่ครับคุณเพชร มาไกลมากๆเลยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี