วันนี้ 22 ธค.49  หัวหน้าได้มอบหมายงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กอบัวรับผิดชอบงาน ด้านการจัดทำแผนตาม HR scorecard   พี่ปริญญา  รับผิดชอบด้านการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ  เรื่อง  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล (Good Governance)           พื่ปริญญาอายุ 55 ปี แล้ว รู้สึกหนักใจในงานที่รับผิดชอบ  ได้มาขอร้องให้กอบัวช่วยหาข้อมูลใน web มาศึกษา เพราะไม่ค่อยรู้เรื่อง IT เลย  และขอให้กอบัวเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้  ในฐานะเรียนจบหลักสูตรธรรมาภิบาล ที่สถาบันพระปกเกล้ามา   ก็ได้ตอบรับยินดีที่จะช่วย  ได้เอื้อเฟื้อเปิดInternet ปริ้นข้อมูลมาให้อ่าน  หาหน่วยงานตัวอย่างให้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน และให้คำปรึกษาและพร้อมร่วมเป็นคณะทำงานของพี่เค้าด้วย   ด้วยความเต็มใจยิ่ง  พี่ปริญญาได้ขอบคุณในความมีน้ำใจของกอบัวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส