ที่มาของกล่องไฟหมุนหน้าร้านตัดผม

หลายคนคงนึกสงสัยกันว่า เหตุใดร้านตัดมผเกือบจะแทบทุกร้าน มักมีกล่องกลมๆที่มีลวดลายติดตั้งอยู่ที่หน้าร้านด้วยเสมอ เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณืนี่คืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร


เรื่องก็มีอยู่ว่า ในสมัยก่อนนั้น ฝรั่งช่างตัดผมส่วนมาก มักมีความชำนาญในด้านศัลยกรรมการทำแผลควบคู่กันไปด้วย จึงได้ทำเครื่องหมายแขวนหรือติดตั้งเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พบเห็นได้ง่าย โดยมีความหมายว่า แถบสีแดง หมายถึง เลือด และ แถบสีขาว หมายถึง ผ้าพันแผล…แต่ในปัจจุบันแถบสีได้เปลี่ยนไปเป็นสีต่างๆ ตามยุคสมัย