สองมิติในเวลาเดียวกัน....“คุณธรรม นำความรู้”

somtawin
สองมิติในเวลาเดียวกัน....“คุณธรรม นำความรู้”

สองมิติในเวลาเดียวกัน

โรงเรียนของเรา......เราชาวพระยาประเสริฐฯบอกตัวเองว่า......เราเป็นโรงเรียนในฝัน.......และขณะเดียวกัน........เราก็เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ........แล้วโรงเรียนจะมีลักษณะอย่างไร  

โรงเรียนในฝัน    คือ   โรงเรียนที่มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   เป็นที่ยอมรับของนักเรียน   ผู้ปกครอง   และชุมชน   เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม   มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   เป็นโรงเรียนต้นแบบ    ทั้งด้านวิชาการ  กระบวนการเรียนรู้  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  และ การนำเครือข่ายเทคโนโลยี  ICT   มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ   ชื่นชมโรงเรียนในฝันได้ที่    WWW.labschools.net      

ในความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ    3 สถาบันในสังคม  คือ  บ้าน  วัด  โรงเรียน  (บวร )  ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนของเรา.....

โรงเรียนวิถีพุทธ   คือโรงเรียน   ที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้   เน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขา   คือ   ศีล   สมาธิ   ปัญญา   กิจกรรมหลักที่โรงเรียนจัดเสริมหลักสูตร  เช่น   การให้นักเรียนบริหารจิต  ในตอนเช้าและก่อนเริ่มเรียนต้นชั่วโมง   จัดชั่วโมงสอนธรรมมะในหลักสูตรแล้วนิมนต์พระจากวัดมาสอนนักเรียน   ส่งเสริมให้นักเรียนสอบธรรม   โรงเรียนเป็นสนามสอบธรรม   จัดค่ายพุทธบุตร   จัดประกวดมายาท  ฯลฯ 

 

คง สรุปได้ว่า   โรงเรียนของเราจัดการเรียนรู้...... โดยใช้   คุณธรรม   นำความรู้   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรม#นำความรู้

หมายเลขบันทึก: 68670, เขียน: 21 Dec 2006 @ 21:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)