ขอ เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้ม   

ไกลภัย

จง พร้อมจัตุรพิธพรชัย               

ครบถ้วน  
ประสบ สิ่งมิ่งดั่งใจ          พร้อมสรรพ      

สุข เสมอเลอเลิศล้วน    

                          

ผ่องแผ้ว   พรพรหม            

  

                            นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์