ขอเวลาตั้งตัว....อยากจะขอเวลาตั้งใจ......

เมื่อไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวจึงต้องตั้งใจ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิฉั๊นถูกพูดแบบไม่ได้ตั้งตัวในการประชุม"บอร์ด" พัฒนาบุคลากรของ ม.อ.
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร...นึกอยากพัฒนาดิฉั๊นมอบหมายให้ทำงานเฉพาะกิจ...
"ผมขอให้ฝ่ายเลขาฯนำเสนอทั้งหมดในวันนี้"(เดิมท่านจะนำเสนอเอง)
ดิฉั๊นหัวใจหล่นวาบ...ไม่ได้เตรียมตัว...ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยดิฉั๊นหันหา ท่าน ผอ....ช่วยหน่อยท่านรองบอกแบบนี้...ผมไม่ได้เตรียมเชิญคุณเลย

ดิฉั๊น"สับสวิซท์"ทันทีในวินาทีนั้น "เรียกสติคินมา"

  1.อย่ามัวตกอยู่ในความกลัว

  2.รวบรวมกำลังใจเรื่องนั้นๆ(ดิฉั๊นมีความน่ารัก ช่างเจรจาอยู่แล้ว)

  3.คุยงานที่เราทำ...พูดออกจากใจ

  4.ไม่ต้องกลัวใคร...ทุกคนรักเราทั้งนั้น

  5.ทุกท่านรอฟังและ พร้อมให้คำแนะนำ..

แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี....คุณพระช่วย