วันนี้ผลและคุณสายัณห์  ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ของอำเภอคลองขลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง  มีสมาชิกเข้าร่วมเสวนาประมาณ 20 ท่าน <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">          วันนี้ผมได้ใช้วีซีดีฉายให้ชมก่อนการเสวนา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและนำเข้าสู่ประเด็นในการเสวนาของวันนี้ โดยเลือกเอาเรื่อง การทำแผนแม่บทชุมชนในระดับตำบล ของตำบลไม้เรียง </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p>           บรรยากาศของการชมวีซีดีครับ  ทุกท่านให้ความสนใจมาก เพราะกิจกรรมเป็นเรื่องการคิดของชุมชน ซึ่งมีลักษณะของการร่วมกันทำงานของชุมชนเหมือนกัน  หลังจากนั้น ผมก็ทำงานสรุปเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เสวนา โดยเน้นที่ประเด็นของการมีส่วนร่วม และใช้แนวทางของการทำงานที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  <div class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center"><hr width="100%" size="2"></div><div style="text-align: center"></div>

          หลังจากแหย่รังแตน (ใช้สำนวนของ ดร.แสวง  รวยสูงเนิน) ก็ทำให้เกิดการ ลปรร. เพื่อที่จะพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกันอย่างหลากหลาย 

</span><p>          ภาพที่ 2 นี้เป็น บรรยากาศสดๆ ครับ เห็นของดีที่อยู่ในพื้นที่มากมาย ที่หลายคนได้ร่วมกันเล่าออกมา ลปรร.กัน</p><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ รออ่านบันทึกต่อๆ ไปนะครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก </p>