มีคนส่งเมล์มา บอกว่าโลกของเราใหญ่แค่ไหน?

 

 

 

 http://www.co-intelligence.org/newsletter/comparisons.html