ลาว8.jpg             ลาว5.jpg

   พระธาตุหลวง                                       วัดศรีเมือง

         กล่าวถึงนครเวียงจันทร์หลายคนคงรู้จักดี ผู้เขียนเคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องข้ามไปเที่ยวให้ได้  และวันนั้นก็มาถึง 9-11 ธันวาคม 2549 หยุดสามวัน โอกาสดีมาก ต้องขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการม.ราชภัฏอุดรธานี อ.สุวรรณี ทองสุโข และอ.พิสมัย ไชยรัตน์ ร.ร ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เป็นไก๊ด์พิเศษ พาทีมของผู้เขียนข้ามด่านด้านสะพานมิตรภาพไทย - ลาวเข้าสู่นครเวียนจันทร์ ......บรรยากาศของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ไปจะพบคนไทยค่อนข้างมากกว่าชาวต่างชาติ ดูพี่น้องชาวลาวทุกคนที่พบมีสีหน้าท่าทางมีความสุข กับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย สบายๆ  การซื้อขายของสามารถต่อรองราคาได้อย่างสบาย ขายได้ก็ขาย ขายไม่ได้ก็ไม่มีสีหน้าหงุดหงิด เด็กๆที่ขายของที่ระลึกไม่ตื้อให้นักท่องเที่ยวรำคาญ สังเกตเด็กๆมีความเคารพผู้ใหญ่ และที่พบทุกคนพูดไทยเก่งมาก

            สถานที่ท่องเที่ยวมีวัดศรีเมือง พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตมากว่า 200 ปี   พระธาตุหลวงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านช้าง และฝรั่งเศส   ตลาดเช้า (ขายทั้งวัน) ตลาดจีนแหล่งช้อปปิ้งมีสินค้าหลากหลายโดยเฉพาะสินค้าจากจีนมีมากเป็นพิเศษ  .......ความประทับใจน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดูสบายๆของพี่น้องชาวลาวใบหน้าที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย  มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ของลาวท่านหนึ่งท่านบอกว่า ประชาชนจะประหยัดการกินอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย จะซื้ออาหารไปทำกินเองมากกว่ารับประทานนอกบ้าน  บริเวณในบ้านจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ปรุงอาหารเอง ......

            วันครึ่งกับอีกหนึ่งคืนในนครเวียงจันทร์ก็ทำให้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านเรามากขึ้น....พร้อมชมภาพสวยๆค่ะ

     ลาว3.jpg สาวนครเวียงจันทร์   ลาว2.jpgลาว6.jpgการแสดงและดนตรีลาว4.jpg  วิธีการขายของ