หน้าตาเว็บโรงเรียนในอดีต

ตำบลที่ตั้งของโรงเรียน                       หน้าตาเว็บโรงเรียนในอดีต

    

ครูหนุ่ม ครูสาว                                    นักเรียนกับการใช้รถโดยสาร