อยากค้นหาเอกสารได้รวดเร็วดังใจนึก  ทำยังไงดีนะ ใครมีวิธีการที่ดีๆช่วยแนะนำหนูน้อยหมวกแดงด้วยค่ะ