วันอาภากร...วันประสูติองค์บิดาของทหารเรือไทย

              พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๒๓ ด้วยเป็นพระราชประสงค์ของพระบรมราชชนกจึงได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ
              ภายหลังจากเสด็จกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ได้ทรงทุ่มเทแนวพระดำริในการปรับปรุงการศึกษาวิชาการทหารเรือให้ทันสมัยและได้ทรงก่อกำเนิดโรงเรียนนายเรือขึ้นที่พระราชวังเดิมธนบุรี และทรงนำนักเรียนนายเรือออกทำการฝึกภาคยังต่างประเทศเป็นการอวดธงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อันเป็นการแสดงถึงศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิแห่งความเป็นประเทศเอกราชของชาติไทยให้ต่างประเทศได้รู้จัก
             นอกจากพระปรีชาสามารถในด้านกิจการทหารเรือแล้วพระเมตตาที่เปี่ยมล้นในพระหฤทัยได้เป็นมูลเหตุให้พระองค์สนพระทัยในด้านการแพทย์ทรงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับตำราแพทย์แผนโบราณจนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บไข้โดยมิได้ทรงรับสิ่งใดตอบแทน พระเกียรติคุณในนามของหมอพรได้ขจรขจายไปทั่วในชนทุกเหล่าชั้น   ความที่ทรงตรากตรำมาตลอดทำให้ทรงพระประชวรโรคภายในและต่อมาเมื่อเสด็จไปประทับรักษา ณ ชายทะเลปากน้ำจังหวัดชุมพร ความสูญสียอันหาที่เปรียบมิได้ก็บังเกิดขึ้นเมื่อทรงพระประชวรเป็นไข้หวัดใหญ่จนสิ้นพระชนม์ลงในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ในขณะที่มีพระชนมายุได้เพียง ๔๓ พรรษา ซึ่งยังความเศร้าสลดอย่างที่สุด
             กองทัพเรือของชาติเราเจริญก้าวหน้าจนสามารถกล่าวได้ว่าทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของราชนาวีไทยก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป พระกรณียกิจของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่มีต่อกองทัพเรือพระองค์ทรงได้รับการยกย่องนับถือและบูชาจากทหารเรือจึงสมควรที่จะถวายพระสมัญญานามให้เป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
            
ขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ทรงสถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ เสวยสุขอันเป็นอมตะและประทับอยู่เป็นพระมิ่งขวัญของทหารเรือทั้งมวลชั่วกาลนาน
              ชมพระอริยาบทและเครื่องใช้ของพระองค์ได้ที่นี่ค่ะ

             http://gotoknow.org/file/chuanpis/ARPAKORN.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 68243, เขียน: 19 Dec 2006 @ 18:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

koukul
IP: xxx.155.228.140
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ดีค่ะ

องค์การอนามัยโลกให้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก(31 พฤษภาคม) ว่า เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่

samphan
IP: xxx.25.140.177
เขียนเมื่อ 

๑๙ ธันวาคม เป็นวันประสูติ ไม่ใช่วันอาภากร

วันอาภากร คือ ๑๙ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์ครับ

samphan http://widetalks.multiply.com