วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2549

เนื่องจากมีไข้ขึ้นสูง คงเพราะอากาศที่เปลี่ยนมาเย็นขึ้นดิฉันจึงลาป่วย 1 วันค่ะ โดยโทรศัพท์ไปขอลากับอาจารย์นริศาค่ะ

ธีรภัทร  สุดาทิศ

(ETV)รังสิต