ศึกษาดูงาน : ขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)ได้นำทีมงานด้าน IT ของคณะ มี อ.ธันยวีร์ เพ็งแป้น (ประธานคณะกรรมการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) ดร.วันวิสาข์ บุญเลิศ คุณธราดล เทียนหอม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) คุณสมภพ อังศุเกษตร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) คุณชรินทร์ ร่วมชาติ คุณเกษม พิทักษ์สืบสกุล และผม (ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่อง IT เท่าไร) เดินทางไปศึกษาดูงานระบบสำนักงานอัตโตมัติ (e-office) ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะอดนึกถึงคุณสมพรไม่ได้ครับ

     การเดินทางมาในครั้งนี้ ท่านคณบดีมีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบ e-office มาพัฒนางานที่คณะ ผมเองมีโอกาสเดินทางมาดูงานที่นี้ 2 ครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 พอเดินทางไปถึงมีเลขานุการคณะ ของคณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับอย่างดีครับ 


<p align="center"> </p><h4 align="left">                       ท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ
</h4><h4 align="left">  </h4><p align="left">
      ผู้บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง e-office คือ ผศ.สิชล สงค์สิริ ผมเองมีโอกาสได้ฟังท่านบรรยายอยู่เหมือนกัน แต่มารอบนี้ e-office พัฒนาเป็น version 3 แล้ว เรียกว่า มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งครับ  ก่อนที่ผศ.สิชล จะบรรยายให้ทีมงานจากคณะสหเวชฯ ฟัง ท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มาต้อนรับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ e-office ว่า เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน ซึ่งเป็นระบบที่ดี แต่ประสิทธิภาพอยู่ที่การดำเนินการ เรียกว่า ระบบดีอยู่แล้ว สำคัญอยู่ที่การนำไปใช้เท่านั้นเองครับ ก่อนท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ จะกลับ เลขานุการคณะฯ ก็ให้ถ่ายภาพหมู่กันก่อนเป็นที่ระลึก (สมกับเป็นแม่บ้านจริง ๆ ครับ)</p><p align="left">   </p><p align="left"></p><table border="0" align="center"><tbody>

   

 ท่านคณบดีมอบของที่ระลึกให้ผศ.สิชล

  รูปหมู่ของทีม CITCOM และ คณะสหเวชฯ

</tbody></table><p align="left">  </p><p>          ผศ.สิชล ยังไม่ได้ทานข้าว ซึ่งเลยเวลาเที่ยงมาพอสมควร ท่านขออนุญาตเล็กน้อย เนื่องจากท่านบอกว่าทีมงานสหเวชฯ มาไวกว่ากำหนด และมีทีมจาก CITCOM ของมน.มาด้วย ทางคณะเทคนิคการแพทย์ จังจัดบรรยาย e-office ให้พร้อมกัน (มาเจอกันแบบมิได้นัดหมายกันครับ) 

            หลังจากท่านทำธุระส่วนตัวเสร็จ ก่อนบรรยายมีการมอบของที่ระลึกจาก CITCOM  และ คณะสหเวชฯ ให้ท่านก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มบรรยาย ผมบันทึกเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของ e-office ของท่านไว้ครับ </p><ul>

 • เป็นตามยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาคณะให้เป็น e-faculty / วิสัยทัศน์ต้องทะลุไปข้างหน้า / ผู้บริหารต้องนำเสนอเรื่องใหม่ / Monday Coffee
 • งานทุกงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ /ทุกคนเห็นงานของคณะ
  / Job base ไม่ใช่ Document base / เป็นการทำงานบนระบบ /ไม่ติดกับดักเทคโนโลยี
 • พ้นข้อจำกัดเรื่องเวลา - สถานที่ / Office 24 ชม./ Digital Sign / เป็นที่ยอมรับ
 • ตัดขั้นตอนการส่งเอกสาร
 • ติดตามงานรวดเร็ว / ประทับตราลงรับเรื่องเป็นวินาที / เราซื้องานคุณ ไม่ได้ซื้อเวลาคุณ / RBM
 • ลดการใช้กระดาษ / ดูเล็กน้อย / แต่มูลค่าเยอะ
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย / สำรองข้อมูลโดยบันทึกลงแผ่น CD / เก็บฝากธนาคารทุกเดือน
 • องค์ความรู้ทั้งหมดถูกจัดเก็บ / ตรวจสอบชีพจรของคณะได้ไปถึงไหน / KPI ทุกตัวไปถึงไหน

  ระหว่างที่ท่านบรรยายยังไม่ท่านจบ ท่านก็มีรูปหมู่พร้อมแผ่นCD แจกให้กับทีมงานของCITCOM และทีมงานของคณะสหเวชฯ เรียบร้อย เป็นการทำงานที่รวดเร็วมากครับ

  มีการแบ่งกลุ่มไปดูงานกันครับ ผมเลือกไปดูการทำงาน e-office ของสำนักงานเลขานุการ ทางเลขานุการคณะได้พาไปดูการทำงาน ผมประทับใจคุณจริยา กาทอง เข้าใจว่าเป็นหัวหน้างานบริหารและธุรการ ให้คำแนะนำการทำงานได้อย่างละเอียด เรียกว่า ปุจฉาอะไร ก็วิสัชนา ได้หมด และคุยสนุกเป็นกันเองแบบม่วนจริง ๆ จ้าว ผู้ที่คอยลงรับเรื่องงานสารบรรณบน e-office มีความชำนาญมาก ทำงานโดยใช้มือเดียวได้อย่างคล่องแคล่ว (ชื่นชมครับ) ก่อนกลับผมขอคู่มือ e-office มาดู ได้รีบ Print ให้อย่างรวดเร็ว
 • </ul><p> </p><p style="text-align: center"></p><h4 align="center">
  คุณจริยา กำลังตอบข้อซักถามท่านคณบดี


         </h4><p align="left">        เลขานุการคณะพามาส่งถึงรถตู้ของคณะฯ เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไม่มีข้อบกพร่องเลยครับ

         ถึงแม้จะขอบคุณกันแล้ว แต่กลับมาถึงบ้านตัวเอง (คณะสหเวชศาสตร์) ก็ยังอดที่จะขอบคุณอีกไม่ได้ครับ ขอบคุณท่านคณบดี ผศ.สิชล และทีมงานทุกท่านครับ

          ปีใหม่นี้คณะสหเวชศาสตร์ น่าจะได้มีการทำงานในรูปแบบ e-office ครับ

                                                                          บอย สหเวช
                                                                          19  ธ.ค. 49 

  </p>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  ความเห็น (3)

  คุณบอยครับ

  ดีใจที่ได้มาเยือนเชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์

  และดีใจที่คณะสหเวชฯ จะนำระบบ e-office มาใช้ในการบริหารงาน

  ขอ share ในเรื่องขั้นตอนการรับหนังสือเข้าของหน่วยสารบรรณ ที่ทางคณะดำเนินการทั้งรับเรื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น e-document และเป็นเอกสาร ซึ่งทางหน่วยสารบรรณได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนไว้  สำหรับในส่วนอื่น จะได้นำ ลปรร. ใน blog ต่อไป  ในวันนี้จะนำเสนอให้คุณบอยเผื่อว่าจะได้นำไปต่อยอดได้เลยค่ะ

  ไฟล์แรกเป็นรายงานการนำเสนอกรณีตัวอย่างปันความรู้สุ่ทีมฯ เป็นการนำเสนอ Job Module เรื่อง การรับส่งหนังสือค่ะ   http://gotoknow.org/file/sompornp/report+Km.doc

   

  ไฟล์ที่สอง และสาม เป็น Flow chart ค่ะ

   

   http://gotoknow.org/file/sompornp/Flow+Chart+-+1.doc

   http://gotoknow.org/file/sompornp/Flow+Chart+-+2.doc

  ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนแจ้งได้ค่ะ

   

  เขียนเมื่อ 
  • วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคมนี้ ท่านคณบดีนัดพบบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ทุกคน เป็นกิจกรรม Mind of Meeting ของคณะสหเวชศาสตร์
  • วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ทาง CITCOM ของมน.นัดพบท่านคณบดี เกี่ยวกับ e-office
  • คาดว่าเดือนมกราคมปีหน้าจะเริ่มทดลองใช้
  • ตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้ปัญหาเท่าไร แต่พอเริ่มปฏิบัติคงต้องขอคำปรึกษาจากคุณสมพรครับ
  • ขอบคุณมากสำหรับรายละเอียดที่ส่งมาให้ครับ
  • น้ำใจคนเมืองเหนือนี้ไม่เคยเหือดแห้งเลยครับ
  เขียนเมื่อ 
  • อ้อ ลืมบอกไป วันที่ท่านคณบดีนัดพบบุคลากร จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับ e-office ให้ทุกคนในคณะทราบครับ

  หมายเลขบันทึก

  68237

  เขียน

  19 Dec 2006 @ 17:27
  ()

  แก้ไข

  06 Sep 2013 @ 17:42
  ()

  สัญญาอนุญาต

  สงวนสิทธิ์ทุกประการ
  ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก