ความเห็น 120891

ศึกษาดูงาน : ขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

เขียนเมื่อ 

คุณบอยครับ

ดีใจที่ได้มาเยือนเชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์

และดีใจที่คณะสหเวชฯ จะนำระบบ e-office มาใช้ในการบริหารงาน

ขอ share ในเรื่องขั้นตอนการรับหนังสือเข้าของหน่วยสารบรรณ ที่ทางคณะดำเนินการทั้งรับเรื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น e-document และเป็นเอกสาร ซึ่งทางหน่วยสารบรรณได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนไว้  สำหรับในส่วนอื่น จะได้นำ ลปรร. ใน blog ต่อไป  ในวันนี้จะนำเสนอให้คุณบอยเผื่อว่าจะได้นำไปต่อยอดได้เลยค่ะ

ไฟล์แรกเป็นรายงานการนำเสนอกรณีตัวอย่างปันความรู้สุ่ทีมฯ เป็นการนำเสนอ Job Module เรื่อง การรับส่งหนังสือค่ะ   http://gotoknow.org/file/sompornp/report+Km.doc

 

ไฟล์ที่สอง และสาม เป็น Flow chart ค่ะ

 

 http://gotoknow.org/file/sompornp/Flow+Chart+-+1.doc

 http://gotoknow.org/file/sompornp/Flow+Chart+-+2.doc

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนแจ้งได้ค่ะ