ในการประชุมของทีมนำทางคลินิกศัลยกรรม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ในทีมเข้าประชุมกันพร้อมเพรียงและได้รับเกียรติจากหัวหน้าทีมนำทางคลินิกอายุรกรรมได้มาให้ความรู้และอภิปรายเกี่ยวกับCase Conference  ซึ่งหลังจากอภิปราย case เสร็จ ทางทีมนำก็เกิดแนวคิดที่จะทำแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆเช่น การดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องนอนนานๆ การดูแลผู้ป่วยที่on Tracheaostomy อีกทั้งจะเริ่มทำทีม Nutrition Support เพื่อจะช่วยดูแลการให้อาหารผู้ป่วยทั้งทางสายยาง ทางหลอดเลือดดำ ในแต่ละเรื่องถ้าหากสำเร็จ จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปคะ

PIC_9.jpg

หัวหน้าทีมนำทางคลินิกอายุรกรรมกำลังอภิปรายเกี่ยวกับCase

PIC_13.jpg

ทีมแพทย์(ภาพมืดไปนิดต้องขออภัยคะ)

PIC_10.jpg

ทีมพยาบาลนำโดยหัวหน้าพยาบาล

PIC_0.jpg

สาวๆจากกายภาพบำบัดและเภสัชกรก็มาคะ

การประชุมครั้งต่อไปพบกันปี2550 วันที่ 25 มกราคม จ้า

 

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง