สวัสดีครับสมาชิกบล็อกทุกท่านครับ และบุคลากรสหเวชฯ ทุกท่าน  วันนี้ผมได้เข้าไปอ่านบล็อกของทางคณะ และได้อ่านของนายวายุส์  แก้วฉิม ในเรื่อง การทำน้ำพุของทางคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งผมได้ข่าวว่าน้ำพุที่ทำ เป็นฝีมือของพี่สมรถ จันดี ผมก็แสดงความดีใจแก่คณะสหเวชฯด้วยครับที่มีคน เก่งๆ อย่างพี่สมรถ  ที่ช่วยให้คณะสหเวชฯเป็นคณะที่สวยงามขึ้น ซึ่งเวลานี้ก็เป็นเวลาที่นิสิตจะรับปริญญาพอดี จึงทำให้คณะของเราดูมีสีสันขึ้นครับ และวันนี้ผมก็ได้ทำรายงานกองทุนพัฒนาของคณะ ประจำเดือน พ.ย. 49  เสนอต่อท่านคณบดี และทำสรุปรายงานกองทุน เพื่อที่จะนำเข้าในที่ประชุมกรรมการคณะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สุดท้ายหวังว่าทุกท่านคงจะเห็นน้ำพุของทางคณะแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ