เตรียมตัวอย่างไรให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ผลดี

  ติดต่อ

  การเตรียมตัวเพื่อผลสำเร็จของงาน  
เตรียมตัวอย่างไรให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ผลดี
 

                จากการออกดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ส่งผลให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับประชาชนในชุมชน    ระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน  และระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ทำให้เกิดแนวคิดและองค์ความรู้ว่าทำอย่างไรให้ผู้ประสบอุทกภัยคลายความทุกข์  โดยการจัดประชุมกลุ่มให้นักศึกษาเล่าเหตุการณ์ที่ประสบมาเพื่อรวบรวมนำไปสู่การจัดการความรู้( KM)  ที่ว่าการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในระยะที่เกิดอุทกภัยมีน้ำท่วมขัง  และในระยะน้ำลดที่ต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลผู้ประสบอุทกภัยคลายความทุกข์  ต้องดำเนินการดังนี้

  1.       นักศึกษาต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 2.       นักศึกษาต้องมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 3.       นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะโรคที่เกิดในช่วงอุทกภัย 4.       นักศึกษาต้องศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้คำแนะนำ 5.       นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ  มีความอดทน  อดกลั้น  6.       นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PHCSUPHANBURI

หมายเลขบันทึก: 68251, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:47:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา#การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)