หยุดแสวงหา...ตามรอยฝัน

ชาตินี้...#ชีวิตนี้เพียงพอแล้ว

ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตา

จะเหลือเพียง....สิ่งเดียวในชีวิต

ที่เราจะทำอย่างไรเพื่อไป...ให้ถึงฝัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่นชม....ถนนสายชีวิตความเห็น (0)