วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ 1) เตรียมอุปกรณ์เพื่อไปโรงแรมริชมอนด์

                              2)ปรับปรุงป้าย"มุมข่าวอนามัย"

                              3)งานเลี้ยงรับอธิบดีคนใหม่ที่โรงแรมริชมอนด์