ติดต่อ

An Evaluation of Poverty Eradication Caravan Project for Employment of Thai People.

ดวงมน บูรณฤกษ์, ดร.ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน, วิไลวรรณ เมืองจันทร์ เบญจวรรณ อดทน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

The study on “An Evaluation of Poverty Eradication Caravan Project for Employment of Thai People” was conducted and principally based on a CIPP Model. The main purposes of the study were to evaluate the project in four aspects: a context evaluation, an input evaluation, a process evaluation, and a product evaluation. The 1,396 samples were collected from service recipients who were poverty problem registrants and general citizens while another 808 samples were collected from government officials and local municipal staffs. Questionnaires were distributed as a tool of data collection and were analyzed by using a frequency, means, and standard deviation (SD), Chi-square and Binary Logistic Regression.

The finding revealed that the overall of an evaluation of poverty eradication caravan project indicated at a high level of both registrants and staffs. Considerably, those registrants still urge more assistance and service from provincial employment unit as the local and community are unable to ease the problem alone. Once the poverty becomes problematic to the local, community’s members would look ahead to the government visit utmost, together with the prompt assistance plans and guidelines. People also perfer a continuity of a Caravan Project and Expect a Caravan Project could alleviate the community’s poor after all.

The study also delivered the three key policy options:
1. Compiling a unity of data and constructing a Personal Profile.
2. Revising concept from “Donating & Charity” to “Building Local Capacity Strength”
3. Allowing a family to solve personal difficulty, a community to solve problem and the society to solve the community crisis. The key concept is to build up a local capacity strength based primarily on the King’s proverb on sufficiency economy along with the innovation of individual local uniqueness. Realizing “brining opportunities to the local” rather than “encouraging local people to find a job in the city”.


จากการประชุมวิชาการ การบูรณาการเทคโนโลยี สังคมกับชุมชน คณะศิลปศาสตร์
King Mongkut’s university of technology Thonburi
September 22, 2006


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67987, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #research#abstract#proceeding#kmutt

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)