ใช้ยาอย่างปลอดภัย แม้ไม่ได้จากเภสัชกร

เมธี ทยอมใหม่
โรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์
– พัฒนาทักษะและศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เพื่อสามารถให้คำแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่เภสัชกรไม่ได้จ่ายยา
– ความสมบูรณ์ของคำแนะนำ การใช้ยาที่เจ้าพนักงานเภสัชกรรมได้แนะนำสำหรับผู้รับบริการของยาจำนวน เพื่อผู้รับบริการจะสามารถใช้ยาได้ยาอย่างปลอดภัย
- การพัฒนาระบบการบริการด้านเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลนาดูน


ผลการศึกษา
– พบว่าด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จะเห็นว่า เจ้าพนักงานเภสัชกรรม มีความรู้ และทักษะด้านการให้คำแนะนำ ของยาจำนวน 33 รายการ ที่จำเป็นต้องให้กับผู้รับบริการ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 88.34 คะแนน เป็น 130 คะแนน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.17 หลังดำเนินโครงการ

- ด้านการพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรม โดยดูจากความไม่สมบูรณ์ของการลงลายมือชื่อในใบสั่งยาซึ่งหลังดำเนินโครงการ จะเห็นว่ามีความไม่สมบูรณ์ของใบสั่งยาลดลงถึงร้อยละ 44.63

- ด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้รับบริการเมื่อได้รับำคำแนะนำที่มีความจำ เป็น จะเห็นว่าผู้รับบริการที่ไม่ได้รับคำแนะนำที่จำเป็นจริงๆเลย ซึ่งทำให้ใช้ยาได้ไม่ปลอดภัย ลดลงร้อยละ 30.00 หลังดำเนินโครงการ ส่วนผู้รับบริการที่ได้รับคำแนะนำที่จำเป็นแต่ไม่ครบถ้วน ทำให้การใช้ยาอาจไม่ปลอดภัย ลดลงร้อยละ 17.93 หลังดำเนินโครงการจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#เภสัชกรรม

หมายเลขบันทึก: 67983, เขียน: 18 Dec 2006 @ 13:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)