SAD - KM Workshop การรับน้อง

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  5       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :   สุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีแผนงานฝ่ายกิจการนิสิตผ่านที่ประชุม จัดประชุมเชียร์เวลา 16.00 น.ขึ้นไป บางครั้งถึง 18.00 น. สัปดาห์ละ 2 วัน องค์การนิสิต กับสโมสรคณะ 1 เดือน วันที่สอนร้องเพลง ร้องเพลงมหาวิทยาลัยจะสอดแทรกระเบียนวินัยด้วย สรุป มีกิจกรรม 1 วัน เช่น บายศรีเย็น ลอดซุ้ม คอนเสิร์ต ทำให้เกิด - ความสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง - ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง จากแรกๆ มีการขัดแย้ง แต่สุดท้ายก็รักกัน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การวางแผนในการทำกิจกรรม เน้นให้เป็นตอนของนิสิตที่รับผิดชอบ 2. ผ่านการตรวจสอบ พิจารณา จากผู้ที่รับผิดชอบแล้ว 3. ทำตามแผนที่วางไว้ และตามกำหนดเวลา 4. ผู้รับผิดชอบดูแล และคอยแนะนำให้อย่างใกล้ชิด

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67986, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:42:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)