สระบัวนี้   เป็นที่  พี่สุขสันต์

ทุกทุกวัน  พี่เฝ้า  เคล้าเคลิ้มฝัน

หากวันใด  พี่เศร้า เร้ารุมรัน

ทุกทุกวัน  จับจิต  คิดถึงเธอ

.........คำที่เกี่ยวกับ  บัว  ใบบัว  ดอกบัว  รากบัว  ก้านบัว  ใยบัว อะไรอีกช่วยต่อให้ด้วย ..สระบัวแห่งนี้...