(8) บริษัท สยามเดนโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย

จุดเด่นของบริษัทคือ ความเป็นผู้นำ  นโยบาย สภาวะแวดล้อม และ ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน  

          บริษัท สยามเดนโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย   (SDM- Siam Denso Manufacturing Co.,Ltd.)  ก่อตั้งมาประมาณ 5 ปี  เป็นบริษัทในกลุ่มเดนโซ่  ผลิตหัวฉีดคอมมอนเรลในเครื่องยนต์ดีเซล  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จ. ชลบุรี  คนทำงานประมาณ 3,000 คน จุดเด่นคือ เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของคนในองค์กรชัดเจน ให้ความสำคัญกับคนทำงาน  ตั้งแต่ ก่อนเข้าทำงาน / ทำงาน / ออกนอกงาน  มีการจัดรูปแบบองค์กร  การดูแลคนทำงานชัดเจน ปี  2006 ได้รับรางวัล  President Award ในกลุ่ม DENSO ทั่วโลกจาก 300 แห่ง

  • ความเป็นผู้นำ มีการตั้งธงว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดนโซ่ในการสร้างคน
  •   นโยบาย  มีนโยบายการพัฒนาคนที่ชัดเจนและน่าสนใจ
  •   สภาวะแวดล้อม  เน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
  • ความสัมพันธ์คนทำงาน  มีรูปแบบการจัดการด้านคุณภาพชีวิตคนทำงานที่น่าสนใจ  

          ปัจจุบันโครงการ Happy Workplace  (Happy 8) ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม  และนำไปเผยแพร่ในกลุ่ม DENSO ทั่วโลก  

บริษัท สยามเดนโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย

ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี

ผู้เข้าร่วม 1.      คุณสิทธิพร ชลายน

             2.      คุณชนิสรา สามารถ

เบอร์ติดต่อ 038-210100 ต่อ 2600  

http://www.globaldenso.com/