ซึ้งน้ำใจพี่น้องชาว กศน.

            ตลอดปี ที่สร้างงาน อย่างมุ่งมั่น      มิเคยหวั่น หวังชุมชน นั้นเข้มแข็ง

แม้เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ขาหมดแรง           ใจยังแกร่ง แข็งสู้ คู่แผ่นดิน                        

พัฒนา อาชีพให้ ในพื้นที่                            ช่วยแนะชี้ วิธีปรับ เพิ่มทรัพย์สิน                        

ลดวิกฤต เกิดก่อ ไม่พอกิน                         ให้ทุกถิ่น ได้อุดม สุขสมบูรณ์  

ขอขอบคุณ ในไมตรี ฉันท์พี่น้อง                 ภัยทั้งผอง อย่าได้มี ปีห้าศูนย์

หวังสิ่งใด ได้ดังจิต มิตรเพิ่มพูน                 ขอเกื้อกูล สร้างสรรค์ กันต่อไป                        

มีเตาะบรี อังเกา สลามัต                             ดันแซฮัต เป็นนิจ จิตแจ่มใส  

กลุ่มแผนงาน ขอเคียงข้าง มิห่างไกล         ขออวยชัย ให้ทุกคน สุขล้นเทอญ