วันที่ 13 ธ.ค.49   ผมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3  กลุ่มบูรณาการสุขภาวะของ สสส.   ซึ่งเป็นงานของสำนัก 3   มีคุณหนุ่ม (ณัฐพงษ์  จารุวรรณพงศ์) เป็นผู้อำนวยการ

         งานของสำนักนี้พัฒนาขึ้นอย่างน่าชื่นใจ

         วาระการประชุมวาระใหญ่ 2 วาระ ช่วยสอนผมอย่างมากมาย   และเชื่อว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับ granting agency ทุกประเภทด้วย   โดย granting agency ที่จะได้เรียนรู้มากที่สุดคือ granting agency ที่ให้ทุนแก่กิจกรรมประเภท action (พัฒนา)

         วาระใหญ่ 2 วาระนี้   เป็นการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี   และทำในหลายพื้นที่   เช่น โครงการหนึ่งทำใน 15 จังหวัด

         ผมนึกขึ้นได้ว่าการจัดการโครงการแบบนี้   ผู้จัดการของหน่วยให้ทุนมักเผลอใช้ฐานคิดที่ผิดคือ
(1) คิดว่าโครงการในปีที่ 2 & 3 จะเป็นไปตามที่คิดไว้ตอนเสนอโครงการ
(2) คิดว่าการดำเนินการของทั้ง 15 จังหวัดจะราบรื่น   และได้ผลดีเหมือนกันหมด

         เราตกหลุมวิธีคิดแบบ static และ เหมารวม โดยไม่รู้ตัว

         ตอนเจรจาให้ทุนและตอนเขียนสัญญาให้ทุน   จะต้องใช้วิธีคิดแบบ dynamic และ แยกแยะ   และจะต้องเปิดช่องความยืดหยุ่นใน

         สัญญาที่จะดำเนินการในปีที่ 2 - 3 ต่างออกไป   หากผลของปีก่อนไม่เป็นไปตามคาดหวัง   และเปิดช่องให้ดำเนินการ (สนับสนุน) แต่ละจังหวัดแตกต่างกัน   โดยปรับให้เหมาะสมต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด

วิจารณ์  พานิช
 14 ธ.ค.49