ตอนที่ 26 

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 24   ว่าด้วยเรื่อง ความรู้ฝังลึก   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช