อบรม บรรยาย จิตสำนึกและมารยาท จังหวัดพะเยา 25 มิถุนายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ" ให้กับผู้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
www.drsuthichai.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)