ทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือแนวทางการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ และได้ปรึกษากับพี่ภีม พี่ภีมแนะนำให้เสนอโดยการเขียนเป็นเรื่องเล่าที่เราได้ไปทำมา จะทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน และมีชีวิตชีวา ทีมวิจัยได้แบ่งงานกันทำ โดยมอบหมายหัวข้อให้แต่ละคนไปเขียนเล่าเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ไปทำกันมา  รูปแบบขั้นตอนในการทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้าง ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมออกมาเป็นอย่างไร  และจะนำมารวบรวมสรุปกันอีกทีหนึ่ง 

    อีก 4 พื้นที่ สมุทรปราการ / ตราด / ลำปาง / สงขลา เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ เตรียมการไปถึงไหนกันแล้ว มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะค่ะ

                                                           ทีมวิจัยกะหรอ