AAR เพื่อการพัฒนา IQA

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทบทวนการบริหาร เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุรภาพการศึกษา

AAR เพื่อการพัฒนา IQA

 ในระหว่างวันที่ ๙ และ ๑๐ พ.ย ผมได้ไปเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา( IQA= Internal Quality Assurance) ณ วิทยาเขตแห่งหนึ่ง การไปทำงานมีทีมงานจากสองสถาบันร่วมกัน ผมได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการหาข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กว่า ๓๐ คนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้การทำงานกระชับ รวดเร็ว ทุกคนมีส่วนร่วม จึงได้นำ "กิจกรรม AAR = After Action Review" โดยมีการทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมทบทวนทั้งหมด และ กำหนดหัวข้อ ให้ทุกท่านเขียนลงใน "บัตรคำ" โดยไม่ต้องลงชื่อ และ ได้เน้นการเขียนความจริง โดยให้ทุกท่าน "ระลึกถึงการกระทำของตัวเอง งานที่รับผิด ชอบ และ องค์กร ที่สังกัด" และ ยังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ "คุ้มครองทุกท่านที่ให้ความจริง เพื่อ การพัฒนา มาตรฐาน และ คุณภาพ ในการบริหาร ของหน่วยงานสนับสนุน" และ "คุ้มครองชีวิตการทำงานที่ดีในอนาคต"

 ประเด็นที่ให้ทบทวน คือ "ความภาคภูมิใจ หรือ จุดเด่น ด้านบริหารจัดการของตนเอง งาน และ องค์กรในช่วงเวลาที่กำหนด" ประเด็นที่สอง คือ "ความไม่ประทับใจด้านบริหารจัดการของตนเอง งาน และ องค์กรในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน" ประเด็นที่สาม คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เร่งด่วน การพัฒนาระยะยาวของ ตนเอง งานที่รับผิดชอบ และ องค์กร" ส่วนประเด็นสุดท้าย คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์กรที่นี่

 เราใช้เวลากันประมาณ ๔๐ นาที เพื่อให้ทุกคน คิด เขียน โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการพูด เนื่อง จากเวลามีน้อย  และ ที่สำคัญ ทุกท่านตั้งใจที่จะพัฒนาจริงครับ

 หลังจากที่ดำเนินกิจกรรมสิ้นสุดได้สอบถามทีมงานที่เข้าร่วม ทุกท่านยิ้มแย้ม แจ่มใส และ ให้ข้อมูลตรงไปตรงมา ด้วยความจริงใจ และ เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยิ่งครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#aar

หมายเลขบันทึก

6770

เขียน

10 Nov 2005 @ 10:37
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก