นัดประชุมสมาชิกพร้อมกันที่ห้องราตรีเวลา   13.00 น.