มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา (เกริ่นนำ)

“มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เมื่อกลางปี 2539 แบ่งเป็น 7 ตอน ผมได้ขออนุญาตจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์แล้วว่าจะขอนำมาทยอยลง blog วันละประเด็นสองประเด็นให้ทุกท่านได้ศึกษาและช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ลืมความจริงที่ว่าบทความนี้เขียนมาประมาณ 10 ปีแล้ว

         ผมเคยรบกวน คุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล แห่งสำนักหอสมุด มน. เรื่องการสืบค้นข้อมูลที่ค่อยข้างเก่าจากหนังสือพิมพ์ (ประมาณ 10 ปีที่แล้ว) โดยตั้งเป็นโจทย์ของจริง เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันด้วย <Link>

         วันนี้ขอขอบคุณคุณวันเพ็ญเป็นอย่างมาก ที่กรุณาชี้แจงขั้นตอนและสาธิตให้ดูจนได้สำเนาบทความตามที่ผมต้องการอย่าง รวดเร็ว

         นี่เป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งให้กับคณาจารย์และนิสิตของ มน. ว่าท่านมีหอสมุดและบุคลากรที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนให้ท่านได้เรียนรู้และทำวิจัยได้เป็นอย่างดี

         อย่างไรก็ดี ผมต้องขอโทษคุณวันเพ็ญด้วยที่ขอบคุณมาช้าและยังไม่ได้จ่ายค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นให้กับสำนักหอสมุดอีกต่าง หาก

         เรื่องที่คุณวันเพ็ญช่วยสืบค้นมาได้เป็นเรื่องที่ผมสนใจมากครับ เป็นบทความพิเศษจากหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เมื่อกลางปี 2539 แบ่งเป็น 7 ตอน ผมได้ขออนุญาตจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์แล้วว่าจะขอนำมาทยอยลง blog วันละประเด็นสองประเด็นให้ทุกท่านได้ศึกษาและช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ลืมความจริงที่ว่าบทความนี้เขียนมาประมาณ 10 ปีแล้ว

         โปรดติดตามและช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)