ประชุม IndyFreedom ครั้งที่ 1

แบ่งหน้าที่ในการทำงาน

เรียนเชิญ กลุ่มบริษัท IndyFreedom มาประชุมปรึกษาและแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอขอบคุณผู้ที่ได้เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาคย์ภูมิความเห็น (0)