ทำไมต้องธุรกิจส่วนตัว

1. ความอิสระ คือ การที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกชอบ ทุกๆ เวลาของการทำงานเหมือนการพักผ่อน และเราเองก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใคร มันคือเวลาที่เราจะได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆ

2. รายได้ที่อาจจะได้ไม่น้อยกว่าการทำงานบริษัท แม้รายได้ของการทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะไม่แน่นอน มีมากบ้างน้อยบ้าง แต่หากโชคดีธุรกิจที่เราทำเกิดรุ่งขึ้นมา รายได้ที่จะได้ก็จะมหาศาล เมื่อเทียบกับการมีรายได้เป็นเงินเดือน

3. การที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอง จะได้ความยอมรับจากสังคมมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือพูดง่ายๆ ว่า เท่กว่า ค่านิยมนี้อาจจะไม่ได้เด่นชัดมากในอดีต แต่ในปัจจุบันแล้ว การได้ได้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเล็กๆ มันฟังดูมีระดับไม่น้อย

4. ได้ทำงานที่ท้าทายกว่า และถ้าทำแล้วสำเร็จก็จะได้รับเกียรติมากกว่าการเป็นลูกจ้าง, ความมั่นคงทางการงานที่เรากำหนดได้เอง และสิ่งที่สำคัญคือ เราจะมีส่วนในการให้ประเทศเติบโตไปข้างหน้า ทำให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาสังคม

 ** แหล่งที่มา** ธุรกิจส่วนตัวคุณทำได้:โสภณ ด่านศิริกุล วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พิมพ์ที่ บริษัท ส.เอเชีย เพรส ( 1989) จำกัด , จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)