อ่านบันทึกพี่โอ๋ จาก ว่าด้วย...ความปวด - ache   เกิดอาการปิ๊งแว๊บ เลยเอามาเขียนต่อยอด  ขอบคุณมากครับพี่โอ๋  ผู้เขียนพยามยามจะเปรียบเทียบคำสองคำคือ ach และ disease ซึ่งเป็นคำนาม เพื่อให้ทราบความแตกต่าง พอเอาไปใช้จะได้ใช้อย่างถูกต้อง

  

              Ache(n.) = a continuous pain that is not sharp or very strong.    แปลว่า ความเจ็บปวดที่เป็นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่รุนแรงหรือสาหัส

 เช่น a toothache = ปวดแข่ว ขอโทษครับแปลผิด ภาษากลางเรียกว่า ปวดฟัน  headache = ปวดหัว กรุณาอย่าต่อ ตัวร้อน เป็นไข้ จับ…..

               

              Disease(n.) = an illness which affects a person, animal , or plant.

    เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดกับคน สัตว์หรือ พืช เช่น 

            She suffers from a rare disease of the brain.           

    Disease(n.) อีกความหมายหนึ่ง แปลว่า something that is seriously wrong with society or with someone’s mind, behavior etc.

   ความหมายนี้แปลว่า สิ่งที่ผิดปติอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวกับสังคม หรือจิตใจคน หรือ พฤติกรรม เช่น         

  (1)Loneliness is a disease of our urban communities.              ความเหงา โดดเดี่ยวเป็นโรคร้ายแรงในสังคมเมือง         

  ประโยคข้างบน (1) คุณว่าจริงไหม  ถ้าผู้เขียนอยู่ที่กาญจนบุรี เรารู้จักกันทั้งหมู่บ้าน เรียกว่าเป็นญาติกันทั้งหัวบ้านท้ายบ้าน ไปถามหาใครรู้จักหมด นี้คือข้อดีของสังคมชนบท หวังว่าคงเห็นความแตกต่างของ ache และ disease นะครับ ….  

   ขอบคุณพี่โอ๋ (คลิก)  มากครับผม