อบรมครูไทยสอนภาษาอังกฤษโดยครูฝรั่งแล้วได้สื่อสอนออนไลน์


กิจกรรมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active learning ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม

ผู้เขียนออกมาจากตรัง มาอยู่ที่นครปฐมก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด ประมาณ 3 เดือน เมื่อมาอยู่นครปฐม เป็นโครงการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีชาวต่างประเทศ 13 ท่าน สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครปฐม จำนวน 10 โรงเรียนก่อนเกิดโรคจาก โควิด ได้อบรมให้ครูฝรั่งอบรมการสอนภาษาอังกฤษกับครูไทย ใช้ครูฝรั่งจำนวน 7 ท่าน เนื่องจากตั้งให้ครูฝรั่งเข้าใจในการสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งว่าเขาต้องได้ทดลองและทบทวนการสอนก่อน

เมื่อได้แบ่งครูชาวต่างประเทศครบ 4 ทักษะและแบ่งกิจกรรมเป็น 7 อย่าง ทำให้ครูชาวต่างประเทศจัดอบรมครูไทยจำนวนประมาณ 20 ท่านได้ ต้องขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม ที่ให้ความกรุณาเตรียมครูและจัดอาหารกลางวันให้ 

กิจรรมแรกเป็นของ เกม Taboo ของผู้เขียนเอง โดยให้ครูช่วยกันใบ้คำที่อยู่บนกระดาน แต่มีคำต้องห้ามเอาไว้  ให้เผลอพูดคำต้องห้ามต้องออกมาใบ้คำแทน

กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรม Classroom language  ครู Anna เป็นคนนำเกม โดยให้ครูใช้คำศัพท์ต่างๆในห้องเรียนเช่น 

1.    I’ m glad to meet you.

2.    Sorry, what did you say?

3.    Could you speak more slowly, please?

4.    Please explain that again.

5.    How do you spell…..?

6.       What do you call this in English?

7.       Sorry , I can’t remember.

8.       Who can answer this question?

9.       Raise your hand ,please./Show your hand .please.

10. Make a circle.

11. Come here ,please.

12. Go there, please.

13. Listen carefully.

14. Be quiet!

15. Stand in line.

16. Pair up, please.

17. Hurry up.

18. I need two volunteers.

19. How are you?

20. Well done!/Wonderful./Great!/Excellent!/

Good job!

กิจกรรมต่อมาของ ครู Christian สอนการออกแบบท่าทางเรื่อง Chinese boxing แล้วให้ครูออกแบบท่าทางรำมวยจีนภาษาอังกฤษเอง

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another….Ah….!!

Tha Jeen  River comes from the heaven

Passing my house

I take them all…Ah…!!

กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรม Find someone who ของครู Vladimir มีตารางให้ครูไปถามว่าทำอะไรได้บ้าง เช่น Can you sing 2 English songs? 

ถ้าครูตอบว่า Yes, I can  ให้ เขียนชื่อครูไว้ ถ้าตอบว่า No, I can not. ให้ไปหาคนใหม่ ทำจนหมดตารางที่ให้ไว้ เมื่อหมดให้สรุปตารางว่าใครทำอะไรได้บ้าง ถ้าครูสามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ ก็ให้ร้องเพลงเลย

กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมพับกระดาษของ ครู Anastasiia .ให้ครูทุกท่านพับกระดาษเป็นภาษาอังกฤษ ครูจะได้ทักษะการฟัง ความคิดสร้งสรรค์ที่บูรณาการกับศิลปะเนื่องจากต้องระบายสีด้วย

กิจกรรมต่อมาคือ การเรียงประโคภาษาอังกฤษ ของครู Ranier โดยให้ไปอ่านข้อความที่ติดไว้ทั่วห้อง แล้ววิ่งไปดูและนำมาบอกเพื่อนในกลุ่มที่มี 4 คน และเรียงประโคทั้งหมด 

ถ้าให้สนุกต้องยกเพื่อนไปช่วยกันดูและจำมาบอกเพื่อนเขียน 555 

กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรม Running dictation ของครู Arphin ให้ไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วมาบอกเพื่อนเขียน และสรุปเรื่องโดยการแสดงละคร 

ถ้ามีเวลาเหลือหรือมีโอกาสควรทำสองวัน เพื่อให้ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์การเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ 

สนใจดู video สอนออนไลน์ กด link ข้างล่าง นิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และฯ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ช่วยทำ video ไปใช้เรียนช่วงโควิดครับ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=163171555150352&id=101743944626447ความเห็น (4)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท